martes, 18 de septiembre de 2012

SEGON CAPÍTOL. RESUM I CONCLUSIONS PRIMERA COMPAREIXENÇA


Varem acabar en el capítol anterior amb les exposicions del Subdirector General d’activitats cinegètiques i Pesca Continental del Ministeri Agricultura i el cap del Agents Rurals, publicant uns gràfics realment aclaridors de com Agricultura és planteja el control de l’activitat a partir de la data. Molt important recordar que Agricultura és un Departament de la Generalitat i per tant l’estem pagant entre tots els contribuents. 
Álex Cuadros. Subdirector general.
Val a dir, que la política mediambiental sembla que vol anar cap un acontentament de totes les parts interessades en el tema, amb un ordre preestablert donat el pes polític o no, de cada part implicada, i que analitzant l’ordre de les intervencions podem deduir : Ecologistes (partits politics), Federació Catalana de Caça (Entitat privada), Agrupcat (Entitat privada), Agrupació de Terres de D’Ebre(entitat privada) i, altres entitats privades (Silvestristres i Plataforma (entitats privades)).
Per això en la primera exposició el Departament en veu del seu Subdirector General, va voler deixar molt clar, que les noves normatives faran  una pressió més gran sobre l’ocellaire –acontentant així els grups ecologistes-  i que des del Departament no se assumiran responsabilitats que els hi puguin passar factura, per això totes les autoritzacions, seran comunicades i aprovades per l’Estat (al menys això és el que es desprèn de la intervenció). La captura no podrà ser mai superior al 1% de la mortalitat de l’espècie, dades que anualment aportarà l’ICO, i aquest fet disminuirà considerablement les autoritzacions de captura, sobre tot si les comparen amb  les dades del 2009, –experiment Sra  Buenaventura – que varen ser les més altes de la última dècada. 

CAPTURES PER L’ANY ACTUAL-2012-, EN EL SUPOSIT DE LA SEVA APROVACIÓ.

Pinsans: 56779 exemplars.- Verdums: 5209 exemplars.- Cadernera: 8060 exemplars i Passerells 2390.

També és va comunicar que actualment s’està explorant i avançant en l’estudi de la Cria en Captivitat a Vall Calenta (Lleida)  amb la col·laboració de la Direcció General i de l’ICO. Fet aquest que també s’està fent a diferents comunitats. 
En les mateixes conclusions, el subdirector també va voler  deixar molt clar que el departament d'Agricultura,  compleix la legislació actual en matèria de captures excepcionals i en petites quantitats, amb mitjans selectius i no massius i que a partir de la data el control de l’activitat serà molt més exhaustiu Per acabar dient que es regula l’ordre, que s’aprovarà aquest setembre.

Per la seva banda  l’Inspector en cap del cos d’Agents Rurals de la Generalitat va explicar que l’activitat es troba en uns moments d’impàs, pendent d’una regulació, i per tant a dia d’avui no esta permesa la captura de Fringil.lids.

Va parlar de l’activitat durant la temporada anterior, fent especial esmena a les variacions amb els anys anteriors. Captura de femelles per a la cria, anellar les captures i emplenar unes fitxes en el lloc de la captura.  També va donar les denuncies dels dos últims anys, que es troben en l’article anterior.

 Com a conclusió, dir que sorprèn la gran quantitat d’oficines que té el Departament d’Agricultura, ja instal·lades  en el territori -40 en total - , i que segons en nostre parer tindrien que servir per poder donar un major control i servei als ocellaires. En una època on la informació vola a la velocitat de la llum, i les documentació personal te que estar a l’abast de tothom, no entenem com el nostre procés de entrega encara és troba en la prehistòria. 

 Més encara quant a través del gràfic, que es mostra a continuació, veiem com caçadors i pescadors es poden treure les seves autoritzacions personals per internet des de 2010.

VIST AIXÒ, ESTÀ CLAR QUE SÓM ELS MANIPULATS DEL SISTEMA. I ENS PREGUNTEM DE QUI SOM MONEDA DE CANVI? PER QUÈ NO SOM COM LA RESTA DE USUARIS DEL SISTEMA, O ÉS QUE NO PAGEM RELIGIOSAMENT ELS NOSTRES IMPOSTOS?. PER QUE UNS SI I UNS ALTRES NO?.
EXIGIM ELS NOSTRES DRETS COM A CIUTADANS IGUAL QUE LA RESTA.

Podem assegurar que no és massa difícil, fer un programa transversal en el que cada ocellaire pugui recollir d’aquestes oficines les anelles que li pertocant de forma justa i respectant  una sèrie de prioritats per l’ocellaire. Les societats recollirien les fitxes de captura i cada ocellaire fitxaria les seves prioritats i aquestes serien retornades al departament, el programa aniria assignant segons prioritats les quantitats assignades  a cada ocellaire, la fitxa recollida per l'entitat seria entregada a l’interessat, alhora que és presentaria   una llibreta de caràcter particular, registrada per l’oficina de Agricultura que li pertoqui, on cada any s’anotarien les altes i baixes dels seus ocells.  
On està la pega. 

PROPERAMENT. TERCER CAPITOL. ENTITATS PRIVADES.  
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.