viernes, 28 de septiembre de 2012

ÚLTIMA HORA. TEMA FRINGÍL.LIDS.


 Avui divendres 28 de setembre de 2012, en la 11 a Fira de Tàrrega, el Subdirector General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental Sr. Alex Cuadros , ha parlat sobre les Noves normatives: Ordre de Vedes, control de predadors, fringil.lids, nuclis zoològics i la comercialització de la carn de caça.

El dimecres 23, des de aquest bloc ja avançàvem amb la possibilitat que el departament redrecés la situació fent possible tot allò que tots esperàvem. Val a dir  que, des de AGRUPCAT, estem satisfets ja que en tot moment, s’ha lluitat per  què és donés una sortida als ocellaires, per que aquesta temporada poguessin tornar a capturar, donada la crisis que pateix  el sector desprès dels últims anys.  

Per tant en paraules del Subdirector General, ja podem avançar que dintre la primera quincena d'octubre , s’aprovarà el Reglament de Captura i Tinença d’Ocells fringil.lids. Desconeixem com a quedat la redacció definitiva del reglament que tant aviat com sigui possible penjarem. 


També dir, que es molt probable, que en la fulla de petició de captures, és tinguin que declarar els ocells que es tenen, per fer-ne el cens i poder anellar, condició del Departament per donar la autorització de la tinença i captura d’ocells fringil.lids per aquest 2012. Totes les anelles d’ocells engabiats portaran la numeració 2012 i per tant a partir de la data tots els ocells tindran estar anellats.

jueves, 27 de septiembre de 2012

CINQUÈ CAPÍTOL . SEGONA PART.


CINQUÈ CAPÍTOL. SEGONA PART.

A continuació el Sr. Gabriel Gargallo, Coordinador General de ICO (Institut Català Ornitologia),  dona les dades sobre les espècies que estan subjectes a debat. 
1.- PINSÀ (FRINGILLA COELEBS). Abundant i molt ben distribuït en el territori.

                        POBLACIÓ NIDIFICANT             POBLACIÓ HIVERNANT.

                           200.000-270.672 parelles                   130.000.000-240.000.000 parelles

PINSA POBLACIÓ NIDIFICANT.

 
PINSÀ POBLACIÓ HIVERNANT 

Estat conservació: Catalunya:Preocupació menor. Europa: Segura.

2.- VERDUM (CARDUELIS CHLORIS)

POBLACIÓ NIDIFICANT             POBLACIÓ HIVERNANT.

183.600-256.592 parelles                   14.000.000-32.000.000 parelles

POBLACIÓ NIDIFICANT.

 


POBLACIÓ HIVERNANT.

 

Estat conservació: Catalunya:Preocupació menor. Europa: Segura.

3.- CADERNERA (CARDUELIS CARDUELIS)

POBLACIO NIDIFICANT                       HIVERNANT
391.695- 558.314                                         12.000.000-29.000.000parelles

POBLACIÓ NIDIFICANT.

 


POBLACIÓ HIVERNANT.


Estat conservació: Catalunya:Preocupació menor. Europa: Segura.

4.- PASSERELL COMÚ:
POBLACIO NIDIFICANT                       HIVERNANT
             114.379-203.983 parelles                 10.000.000-28.000.000 parelles.

POBLACIÓ NIDIFICANT.

 

POBLACIÓ HIVERNANT.

 

Estat conservació: Catalunya:Preocupació menor. Europa: En declivi.  

Com a resum final, l’espècie amb més problemes és se’ns dubte el passerell, amb tot val a dir   que a casa nostra, de moment demostra una petita davallada,  en canvi a Europa el seu estat es molt preocupant i és podria donar el cas, que a llarg termini es tinguès de prohibir la captura.


miércoles, 26 de septiembre de 2012

CINQUÈ CAPÍTOL. QUARTA COMPAREIXENÇA.


NOTA ACLARATORIA A DIA D’AVUI


Estava cantat, el 21 de setembre, ja avançàvem que la nova situació creada a Catalunya podria fer variar la nostra situació, com així ha estat. Amb l’anunci d’eleccions pel 25 de Novembre 2012, aquest cap de setmana hi haurà dissolució del Parlament i com a conseqüència totes les lleis es paralitzaran, entre elles la nostra, i per tant per el seu debat, ja veurem el parlament que  ens trobarem en el nou any 2013. Només ens queda esperar, a dia d'avui, que el Departament redreci la situació amb tot allò que encara és possible.
Ens hem preguntat si era interessant seguir amb les exposicions de les persones citades per  la comissió per poder desenvolupar la nova llei 2/2011 de 15 de novembre, però tenint en compte que encara que les persones puguin canviar, es més que probable que molts arguments es repetiran, per tant  continuarem amb el resum de les diferents actuacions.

NOVES COMPAREIXENÇES 
La primera actuació, d’aquesta quarta compareixença de la comissió d’Agricultura , va córrer a càrrec de Cristina Sánchez, en nom Birdlife Catalunya.
En nom de Birdlife va ressaltar tres aspectes del nou Projecte de Llei:

1.- Treure els fringil.lids com Annex espècies protegides --Llei protecció animal- i que segons el seu parer  a data d’avui no hi havia cap criteri científic que aconsellava descatalogar les mencionades espècies.

Hem tot va reconèixer que ni a Europa ni Espanya, aquestes espècies estan protegides ni son cinegètiques - espècies que és poden caçar-. Per acabar afirmant que si la finalitat, era la cria en captivitat, el més fàcil hauria estat com s’havia fet fins la data, o sigui expedint autoritzacions excepcionals. 
2.- Captura de femelles. Necessària  per aconseguir una població viable per la cria en captivitat.
3.- Eliminació mètode de captura vesc.  
Va denunciar que  no tenia cap sentit autoritzar la captura dels fringil.lids – pinsà, verdum, cadernera i passarell – l’any 2011, si al mateix Departament no podia oferir en aquets moments cap tipus de resultats sobre els ocells utilitzats per la cria, ja que no s’avia fet cap tipus de seguiment. També va denunciar la voluntat que tenia el departament de autoritzar noves captures per aquest 2012. 
I com a conclusió va afirmar que Birdlife s’oposaven a la captura d’aquest fringil.lids, mentre no hi hagesin estudis rigorosos de congènitivitat –existent a la naixença- , i sobre la cria, amb els corresponents càlculs sobre poblacions mínimes per poder portar a bon port el projecte.
Escoltats  els seus arguments, la pregunta que ens fem tots, és quins criteris es van seguir per protegir aquestes aus? Si en la resta d’Espanya no estaven protegides.


A continuació va prendre la paraula el Sr. Mañosa com a responsable ICO ( Institut Català Ornitologia).
Va donar una visió general del problema des de la perspectiva del ICO.
Va voler deixar clar que no s’oposaven a l’activitat ocellaire, ni tampoc a la captura de fringil.lids, sempre que no sigui possible  cap altre alternativa viable i sempre que les captures no afectin a l’estat de conservació de l’espècie. Va parlar de topalls –llindars- que no es podien sobrepassar. També que  la captura de femelles –fins ara no autoritzat-  tenia que ésser molt restringit i  només per fer els estudis de la viabilitat de la cria en captivitat , només a entitats i persones acreditades que faixin l’estudi.
Estan totalment d’acord a que s’investigui sobre mètodes alternatius com la cria en captivitat encara que reconeix que com a mètode alternatiu també presenta la seva problemàtica.
També va parlar sobre el mètode de captura amb vesc, i per els estudis que disposen no és un mètode selectiu al 100%, encara que es va mostrar disposats a fer els estudis que calguin.


lunes, 24 de septiembre de 2012

QUART CAPÍTOL. TERCERA COMPAREIXENÇA.

http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=1974951&p_cp3=1975334


Hem extret, del grup anterior per falta d'espai,    l’Associació Cinegètica de Barraquers de Catalunya, grup que no és troba  inclòs en la discussió del decret llei sofre fringil.lids, 2/2011 de 15 de novembre. Amb l’argument que els Barraquers de Catalunya capturen tords, que és una au cinegètica sense cap tipus de protecció, amb el mètode de l’arbret amb vesc, al seu representant Sr. Xavier Fontana, va demanar que la caça en barraca tingui el mateix tractament que pels fringil.lids.
La caça en barraca és una pràctica arrelada -de 2300 anys d'antigüitat- a les Terres de l’Ebre, que utilitza el vesc per caçar tords. L’Agost de 2007 el Departament de Medi Ambient i Habitatge va presentar un projecte de decret, que establia les condicions de la cacera en barraca. Les entitats ecologistes van plantejar una dura batalla al projecte, al·legant que el mètode no era selectiu i que anava contra la Normativa Comunitària. Finalment, i desprès de l’oposició de la Comissió Europea, el Govern Català  va fer marxa enrere.
 En l’actualitat. Aquest tipus de cacera es realitza a Teruel, Murcia i Andalusia.  
El Sr. Fontana,  va recordar que tant el vesc com la xarxa tenen el mateix grau de prohibició per la Comunitat Econòmica Europea, donant a entendre que els dos podrien ésser utilitzats.


A continuació d’Historiador  Antropòleg ,  Sr Francesc Pujol, va presentar un “power point” en el que parla de la Tradició Ocellaire en la Catalunya Interior.  
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/sequencia/videos?p_cp1=1974951&p_cp3=1975671
Cliquant a sobre podreu escoltar el "power point"

 Per últim va parlar el Sr. Jordi Baucells, com a biòleg i Enginyer Agrícola, que es va congratular en el que  s’avia afirmat fins al moment, ja que hi havia entre les diferents parts allà presents, més punts d'acord que de desacord.
1.- Va ressaltar que les Societats Ocellaires, eren entitats vives i arrelades en els nostres pobles i que estava convençut, que en cap moment l'ocellaire voldria causar cap d’any físic al animal, ja que eren entitats respectuoses amb el Medi Ambient.
2.- També va ressaltar que és te que complir, la normativa Europea en quant a quotes d’ocells a capturar.
3.- Va demanar que l’activitat te d’evolucionar, de la mateixa manera com va fer en el seu moment la Falconeria, o sigui cap a la cria en captivitat.
4.- Tot i reconèixer que en l’actualitat hi ha un estudi encarregat pel Departament, sobre la captura amb vesc i arbret, no se’l va veure molt entusiasmat, ja que per que el mètode sigui selectiu, ho te que ésser  en el seu 100%´.
5.- Va acusar la intensificació agrària com a principal problema per la supervivència en el futur d’aquestes espècies, alhora que va encoratjar al col·lectiu ocellaire ha arribar acords amb els pagesos  de la Catalunya Interior, per que en moments puntuals plantar determinades gramínies, com a mesures compensatòries per possibles danys sobre la població de fringil.lids.

sábado, 22 de septiembre de 2012

TERCER CAPÌTOL. SEGONA COMPAREXENÇA.La primera intervenció, va corre a càrrec  del Sr. Manel Rauric com a President l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (AGRUPCAT). 
AGRUPCAT, és una entitat privada instal·lada a tot el territori Català.

El Sr. Rauric desprès de repartir un dossier explicatiu de la tasca de l’entitat en l’afer que ens pertoca, va centrar la seva actuació en els problemes actuals dels ocellaires.
Va informar que des de un primer moment de dificultats -1997- (AGRUPCAT) havia ofert  la seva col·laboració i havia  aportat múltiples propostes, encaminades totes elles a la solució del problema.

En primer lloc, va aplaudir la la descatalogació –desprotecció-  com espècies protegides ( només a Catalunya) dels fringil.lids  , Pinsà Cadernera, Verdum i Passerell, ja que segons paraules seves havia estat una decisió encertada i necessària per regular la tinença i captura. Per continuar diem que si volem que aquesta activitat no desapareix-hi , tenim que facilitar la gestió de la mateixa , deixant a part l’ànim recaptatori que ha imperat en les últimes dècades. 

Segon,  va posar en dubte  la introducció de la cria en captivitat que pot semblar una solució satisfactòria a curt termini , però que a la llarga pot representar un perill per la fauna del nostre País. Va parlar de la impossibilitat de que els ocellaires disposessin de suficient espai, per poder-la portar a terme. 

Tercer, va defensar i valorar positivament la captura amb “ arbret “ i el vesc perquè es una de les parts més importants de la tradició ocellaire i també perquè  es un mètode selectiu. Va remarcar que els dos mètodes, son selectius, i cada un d’ells tenen la seva aplicació en funció de la zona on s’apliquen.

Per últim va acabar dient que a Catalunya en els últims anys no s’avia  fet tot el necessari perquè aquesta activitat estigués  ben regulada, i segurament que a hores d’ara no estaríem aquí presents amb aquest debat. Sobre el futur decret llei va afirmar que s’ha d’adaptar a la legislació actual amb concordança amb la llei Europea i Espanyola. Per això des de AGRUPCAT es demana que s’acceleri la seva aprovació  perquè aquesta  activitat centenària no desaparegui com ja ha passat amb altres tradicions a Catalunya.

AGRUPCAT aposta per què aquesta activitat, sigui més viable i fàcil de portar, i que no sigui necessari tant enrenou. Per això es vàlid contemplar diferents tipus d’ocellaires en el  que no quedi ningú exclòs.  Ocellaires, Silvestristes, tenen dret a tenir al seu espai.

AGRUPCAT, en l’actualitat esta assessorada per un grup de tècnics medi ambientals, biòlegs, Enginyers forestals  i economistes, advocats,  que de forma desinteressada estan lluitant per que aquest col·lectiu pugui tirar endavant.

També des de aquest bloc aplaudim, el senyoriu del Sr. Rauric que va cedir el seu lloc a la taula al president de la Federació Catalana de Caça, com es pot comprovar per les imatges.A continuació va actuar el Sr. Piera que va començar la seva intervenció, marcant territori envers a resta d’entitats que defensen el tema, sobretot respecte a AGRUPCAT, al afirmar que són una Federació privada i que tenen l’exclusivitat de poder fer concursos de cant, que és per el que Europa deixa capturar aquestes espècies. Va firmar que no hi podem haver Agrupacions, Associacions ni “xiringuitos”, ja que això els feria perdre el control de l’activitat a la FCC.
Va reconèixer la davallada de caçadors i ocellaires, a partir de 2009, , en l’actualitat 53.000 federats distribuïts en 954 societats entre caçadors i ocellaires.
Va parlar de la implantació de la FCC en el territori , amb 5 oficines (entenem 2 Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona), totes elles en personal qualificat com Biòlegs en plantilla, Tècnics i Serveis Jurídics en plantilla, per tant amb una capacitat de treball important.
Que la seva tasca es basa en ajudar  a l’administració de forma desinteressada –ONG- i que mai han demanat res a canvi, encara que reconeix que l’anterior administració els havia subvencionat en 30.000 euros. Va acusar l’anterior govern –tripartit- de haver prohibit l’activitat i que l’actual no havia fet la feina que havia promès. Per afirmar que mentre l’activitat ve estar regulada va funcionar bastant bé, però que en l’actualitat, desprès de dos anys sense capturar els ocellaires s’avien reduït considerablement, passant de 8965 al 2009 a 6494 en l’actualitat. També va enquadrar els 6494 ocellaires en 150 societats.
 Es va apuntar al carro d’AGRUPCAT al afirmar que els mètodes de captura - xarxa i vesc- , segons la seva ubicació dintre el territori, eren vàlids els dos.
Tots sabem , que fins a la data l’únic mètode de captura que defensava la Federació era el de la xarxa abatible
Va deixar clar que el que regula la captura és l’Administració i la FCC es limita a col·laborar.
Va desmarcar-se del seu predecessor Sr. Rauric, quant va afirmar que no és necessitaven grans instal·lacions alhora de veure la viabilitat de la cria en captivitat, remarcant que en gàbies de metro per metro eren suficient. 
Va remarcar que en l’actualitat a nivell Nacional s’ha iniciat un projecte de cria en captivitat, finançat per FEDENCA –fundació Espanyola finançada per tots- que es porta a terme a la complutense de Madrid i a Cordoba.   Aquest estudi serà comparat amb el que realitza l’ICO a Catalunya.
Va denunciar la venta d’ocells furtius a la plaça de Cornellà, així com també la fumigació d’arbres de molts Ajuntaments en  època de cria.

Dades no concordants :

1.- En un moment donat, defineix la FCC, com una verdadera ONG, cosa que sorprèn i es  contradictòria donat  la quantitat de personal qualificat que hi ha en plantilla i que suposem que cobren religiosament cada final de mes i dels estudis encarregats.
2.- Situa la davallada de caçadors i ocellaires el 2009, quant en les taules –que podeu consultar- dades pel Departament se situa la davallada en el 1999.

Veritats no comentades , manca d'informació i desqualificacions.

1.- La realitat de les entitats ocellaires, cada dia que passa és més fosc, ja que es van quedant sense ocellaires i això fa que moltes d’elles baixin les seves portes. Si son 6494 ocellaires a tot Catalunya, distribuïts en 150 entitats, correspondrien a uns 40 ocellaires per entitat, però tots sabem que això no es cert, ja que moltes d’elles en aquest moment es troben en menys de 20 socis. Això comporta, no poder treure les federatives mínimes- 14 en total- i tindre que tancar la barraqueta. Tots som coneixedors que a la Catalunya Interior, molts no anaven a concursar, però si a capturar – amb vesc-  això li donava a l’entitat un plus de supervivència, que ara no té.  

2.- Pensem que amb la seva intervenció el President de FCC, va prioritzar els concursos ocellaires, en front d’altres activitats com la captura i tinença d’ocells. Va intentar tancar les portes a altres entitats per poder monopolitzar l’activitat, prioritzant els seus interessos als de la col·lectivitat.

3.- Entenem que va faltar, autocrítica, donat que aquesta Federació és la que s’ha trobat el problema i a data d’avui la informació ha brillat per la seva absència, tant a nivell de Federació com a nivell de les diferents Comarcals. 

4.- Lamentem, la desqualificació “Xiringuito” que va fer, apuntant a AGRUPCAT, pensem que no era el lloc ni la forma, més quant tots estem lluitant per una mateixa solució.
 

martes, 18 de septiembre de 2012

SEGON CAPÍTOL. RESUM I CONCLUSIONS PRIMERA COMPAREIXENÇA


Varem acabar en el capítol anterior amb les exposicions del Subdirector General d’activitats cinegètiques i Pesca Continental del Ministeri Agricultura i el cap del Agents Rurals, publicant uns gràfics realment aclaridors de com Agricultura és planteja el control de l’activitat a partir de la data. Molt important recordar que Agricultura és un Departament de la Generalitat i per tant l’estem pagant entre tots els contribuents. 
Álex Cuadros. Subdirector general.
Val a dir, que la política mediambiental sembla que vol anar cap un acontentament de totes les parts interessades en el tema, amb un ordre preestablert donat el pes polític o no, de cada part implicada, i que analitzant l’ordre de les intervencions podem deduir : Ecologistes (partits politics), Federació Catalana de Caça (Entitat privada), Agrupcat (Entitat privada), Agrupació de Terres de D’Ebre(entitat privada) i, altres entitats privades (Silvestristres i Plataforma (entitats privades)).
Per això en la primera exposició el Departament en veu del seu Subdirector General, va voler deixar molt clar, que les noves normatives faran  una pressió més gran sobre l’ocellaire –acontentant així els grups ecologistes-  i que des del Departament no se assumiran responsabilitats que els hi puguin passar factura, per això totes les autoritzacions, seran comunicades i aprovades per l’Estat (al menys això és el que es desprèn de la intervenció). La captura no podrà ser mai superior al 1% de la mortalitat de l’espècie, dades que anualment aportarà l’ICO, i aquest fet disminuirà considerablement les autoritzacions de captura, sobre tot si les comparen amb  les dades del 2009, –experiment Sra  Buenaventura – que varen ser les més altes de la última dècada. 

CAPTURES PER L’ANY ACTUAL-2012-, EN EL SUPOSIT DE LA SEVA APROVACIÓ.

Pinsans: 56779 exemplars.- Verdums: 5209 exemplars.- Cadernera: 8060 exemplars i Passerells 2390.

També és va comunicar que actualment s’està explorant i avançant en l’estudi de la Cria en Captivitat a Vall Calenta (Lleida)  amb la col·laboració de la Direcció General i de l’ICO. Fet aquest que també s’està fent a diferents comunitats. 
En les mateixes conclusions, el subdirector també va voler  deixar molt clar que el departament d'Agricultura,  compleix la legislació actual en matèria de captures excepcionals i en petites quantitats, amb mitjans selectius i no massius i que a partir de la data el control de l’activitat serà molt més exhaustiu Per acabar dient que es regula l’ordre, que s’aprovarà aquest setembre.

Per la seva banda  l’Inspector en cap del cos d’Agents Rurals de la Generalitat va explicar que l’activitat es troba en uns moments d’impàs, pendent d’una regulació, i per tant a dia d’avui no esta permesa la captura de Fringil.lids.

Va parlar de l’activitat durant la temporada anterior, fent especial esmena a les variacions amb els anys anteriors. Captura de femelles per a la cria, anellar les captures i emplenar unes fitxes en el lloc de la captura.  També va donar les denuncies dels dos últims anys, que es troben en l’article anterior.

 Com a conclusió, dir que sorprèn la gran quantitat d’oficines que té el Departament d’Agricultura, ja instal·lades  en el territori -40 en total - , i que segons en nostre parer tindrien que servir per poder donar un major control i servei als ocellaires. En una època on la informació vola a la velocitat de la llum, i les documentació personal te que estar a l’abast de tothom, no entenem com el nostre procés de entrega encara és troba en la prehistòria. 

 Més encara quant a través del gràfic, que es mostra a continuació, veiem com caçadors i pescadors es poden treure les seves autoritzacions personals per internet des de 2010.

VIST AIXÒ, ESTÀ CLAR QUE SÓM ELS MANIPULATS DEL SISTEMA. I ENS PREGUNTEM DE QUI SOM MONEDA DE CANVI? PER QUÈ NO SOM COM LA RESTA DE USUARIS DEL SISTEMA, O ÉS QUE NO PAGEM RELIGIOSAMENT ELS NOSTRES IMPOSTOS?. PER QUE UNS SI I UNS ALTRES NO?.
EXIGIM ELS NOSTRES DRETS COM A CIUTADANS IGUAL QUE LA RESTA.

Podem assegurar que no és massa difícil, fer un programa transversal en el que cada ocellaire pugui recollir d’aquestes oficines les anelles que li pertocant de forma justa i respectant  una sèrie de prioritats per l’ocellaire. Les societats recollirien les fitxes de captura i cada ocellaire fitxaria les seves prioritats i aquestes serien retornades al departament, el programa aniria assignant segons prioritats les quantitats assignades  a cada ocellaire, la fitxa recollida per l'entitat seria entregada a l’interessat, alhora que és presentaria   una llibreta de caràcter particular, registrada per l’oficina de Agricultura que li pertoqui, on cada any s’anotarien les altes i baixes dels seus ocells.  
On està la pega. 

PROPERAMENT. TERCER CAPITOL. ENTITATS PRIVADES.  
viernes, 14 de septiembre de 2012

COMISSIÓ PER DEBATRE EL TEMA FRINGIL.LIDS, ENTRE LES PARTS IMPLICADES, EN EL PARLAMENT DE CATALUNYAFAÇANA PARLAMENT DE CATALUNYA.

PRELUDI.
 Tenint en compte que actualment, el marc normatiu aplicable a la captura d'ocells salvatges es troba en la normativa comunitària la Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009 que diu en el seu article 9, que prohibeix la captura d’ocells salvatges, però preveu que els estats membres poden introduir excepcions, si no hi ha una altra solució satisfactòria, però tenint en compte que la captura sigui en unes condicions estrictament controlades i d'una manera selectiva i en petites quantitats.
També la normativa bàsica estatal vigent, es troba recollida a la Llei 42/2007, de 23 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, i diu pràcticament el mateix.
Aquest govern va publicar el decret llei 2/2011 de 15 de novembre, per el qual s’anul·lava el Decret Legislatiu 2/2008 de 15 d’abril –regal del tripartit- que anul·lava l’activitat ocellaire.
En el mateix decret llei, podem llegir que la Comissió Europea, d'acord amb la jurisprudència recaiguda a l'efecte, ha assenyalat que l'activitat tradicional de cant que es realitza a Catalunya podria ser assolida mitjançant la cria i reproducció en captivitat com a solució alternativa a la captura en viu del medi natural, per la qual cosa ha indicat la necessitat d'avançar en aquesta línia.
També diu, que la reforma de la Llei en els termes exposats és una mesura que cal adoptar amb urgència per tal que l'activitat ocellaire, de reconeguda tradició a Catalunya, pugui tenir continuïtat en el marc d'una normativa específica que la faci compatible amb la conservació de la biodiversitat. Es van desprotegir les quatre espècies, i es van autoritzar excepcionalment la captura dels quatre fringil.lids amb un nombre màxim per espècie. Pinsà 46.885 exemplars, Cadernera 6.504 exemplars, Verdum 3.490 i Passerells 3.367.
  AVANÇAMENT EN EL DESENVOLUPAMENT DEL DECRET LLEI 2/2011 DE 15 DE NOVEMBRE.
 Amb el títol” Noves reglamentacions a aprovar per el departament d’agricultura sobre Fringil.lids”, el dia 3 d’agost d’engany, aquets bloc, publicava la notícia, arrel d’unes informacions interessades penjades en una web de caça.  
 El mes de juny, el Departament de Agricultura, va enviar als agents socials implicats  un avant projecte de reglament,  per la tinença i captura d’ocells fringíl·lids, per què els interessats i poguessin presentar les corresponents al·legacions. Aquest avant projecte és te de convertir en projecte, i  té d’esser la pedra angular de la futura llei per la regularització de l’activitat ocellaire.
 Ahir per tant, en una de les comissions del Parlament, s’escoltaven les parts interessades, ja que s’avia esgotat el termini de presentació d’esmenes al avant projecte, i abans de ésser debatut en el parlament pels diferents grups de la cambra.
El Parlament va invitar a diferents grups interessats , per que aquets poguessin  aportar les seves propostes, i així els diferents Partits que formen la càmera varen poder fer les preguntes pertinents i donar els seus punts de vista. Podeu veure els vídeos de les intervencions
PRIMERA TAULA FORMADA PER SUBDIRECTOR GENERAL SR. ALEX CUADROS I INSPECTOR EN CAP DELS AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT SR.JOSEP A. MUR.
DADES APORTADES PER EL SUBDIRECTOR GENERAL.
TAULA DE CAPTURES DES DE 1990.
Any      Verdum            Cadernera         Passerell          Pinsà Comú      Total
1989                                                   
1990     40,330              45,328              39,721              29,886              155,265
1991     38,421              46,176              38,202              29,715              152,514
1992     33,698              41,539              36,407              24,375              136,019
1993     31,221              39,506              26,509              31,695              128,931
1994     30,907              42,667              31,920              27,832              133,326
1995     32,852              41,285              35,775              109,912
1996     27,150              32,220              30,240              15,670              105,280
1997     27,805              32,878              30,993              16,320              107,996
1998     14338               29162               23118               66,618
1999     14493               43517               27301               22216               107,527
2000     36,504              24,693              56334               33594               151,125
2002     24693               56334               36,507              33594               151,128
2003     20,349              51,385              29510               32294               133,538
2004     13711               33357               22396               22159               91,623
2005     15375               31852               20549               20121               87,897
2006     19,458              43,000              28,721              31,222              122,401
2007     26021               44108               21755               23318               115,202
2008     28376               47880               21799               25585               123,640
2009     22704               56594               40885               38752               158,935
2010                                                    0
2011     1171                 3684                 1265                 10539               16,659
A REMARCAR 2011 NO ES VA ASSOLIR LES QUANTITATS AUTORITZADES.

CAPTURES PER L’ANY ACTUAL-2012-, EN EL SUPOSIT DE LA SEVA APROVACIÓ.

Pinsans: 57.000 exemplars.- Verdums: 3490 exemplars.- Cadernera: 8000 exemplars i Passerells 2000. 

AUTORITZACIONS REGISTRADES DEL DEPARTAMENT EN LA CAPTURA DE FRINGIL.LIDS.

DADES APORTADES COS D’AGENTS RURALS DE CATALUNYA. SR MUR.

L’activitat es troba en un moment d’impàs i pendent de regulació amb tot s’han fet les següents denuncies en aquests 2011 i 2012.
Denuncies per captura: 439 Falta administrativa.
Venda                            :99   Falta Administrativa.
Tinença il·legal             :47    Falta Administrativa.
Tràmit via penal          :36 (bàsicament per utilitzar xarxes japoneses i vesc. Intervé fiscal de l’estat). Falta   penal.

OFICINES COMARCALS DEL DEPARTAMENT AGRICULTURA.

Catalunya Central 2010
Oficines comarcals
40 en total a través de tot el territori.