REGLAMENT COMARCAL MANRESA-BERGA

NORMATIVA PELS CONCURSOS DE LA COMARCAL MANRESA-BERGA.


1.- DISTRIBUCIÓ DELS OCELLS.

            Els ocells es distribuiran en la primera remesa en grups com a màxim de 25, depenen dels ocells en cada espècie.

2.- TEMPS DE CONCURS.

PINSÀ: Una única remesa de 7 minuts, i cada rossinyol d’estesa valdrà 10 senyals.      

PASSERELL, CADERNERA.
La corona la faran els sis millors si hi son de cada espècie i sempre serà de 5 minuts.
CADERNERA
3 minuts per la primera remesa, a partir de la segona remesa 2 minuts i a partir de la quinta 1 minut.
PASERELL
3 minuts per la primera remesa i 2minuts la resta de remeses.

VERDUM.
Els verdums tindran totes les remeses de 3 minuts i 5 minuts a la corona.


3.- PREMIS I PUNTUACIÓ

Pinsà: s’atorgarà premi i puntuació els deu millors de la espècie.

Passerell i Cadernera: Si els passerells i caderneres fan 5 remeses o més  als 10 millors puntuaran i tindran premi independent de la corona.

Els ocells que arribin a la corona sempre tindran premi i puntuació, si no cantant aniran per ordre que hagin entrat al moble.

.
Si resten 10 ocells, però només han fet una,dues,tres o quatre remeses, obtindran premi i puntuació només els sis de la corona.


Verdum: Si els verdums fan 3 remeses o més tindran premi els 10 millors independent de la corona.

Els verdums que arribin a corona sempre tindran premi i puntuació, si no cantant aniran per ordre que hagin entrat  al moble.


Si resten 10 ocells, però només han fet una o dues remeses, obtindran premi i puntuació només els sis de la corona.