jueves, 11 de octubre de 2012

L'ESPERANÇA S'ESVAEIX.


Desprès d’unes petites vacances, en espera que es produïssin resultats per tots esperats, van passant els dies i la única noticia que tenim es que el tema esta bloquejat.

La pregunta que ens podem fer, es que ha passat des de l’anunci del Subdirector Sr. Alex Cuadros, fins a data d’avui, perquè el tema estigui bloquejat.  
Una de les respostes podria ésser que des de la imputació de la Sra. Núria Bonaventura, als nostres polítics han entrat en un pànic fabril alhora de signar qualsevol llei o reglament que permeti retornar al nostre col·lectiu a la captura de fringil.lids. Molts no entenem la qüestió ja que les condicions actuals no són les mateixes del 2009, donat que en l’actualitat aquestes espècies estan desprotegides i per tant la gravetat del fet no existeix o és molt menys greu.
També hi ha possibilitat que la interpretació de les lleis que emanen d’Espanya i de Europa, no siguin interpretades per tots els tècnics del Departament de la mateixa manera i això sigui la causa de molts dubtes i davant aquesta situació el més fàcil és anar passant el temps.
Una altra resposta possible, seria la pressió que està sotmès el Departament per complaure determinats grups, que poden tenir diferents interessos sobre el tema.

Sigui com sigui, cada dia que passa les nostres esperances es van esvaint, cosa que lamentem moltíssim, ja que des de  AGRUPCAT, donem fe que  se està  lluitant moltíssim, per la solució del problema, però en les circumstancies actuals dubten que la cosa tingui solució. Amb tot no perdem l’esperança,  i esperarem els temps que faci falta per poder donar  una solució satisfactòria per a tots, i no per a uns quants.  

Recordem que el nostre col·lectiu, ja porta dos anys sense poder donar solució a tots aquells que és volem incorporar de nou. Per tant any rere any, els ocellaires veiem  disminuït el nostre  potencial associatiu.

Voldríem també recordar, a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat,   que per el be del col·lectiu, seria important com a mínim regular la tinença ja que permetria solucionar part del nostre problema i encarrilar la solució de cara el futur. 

Per últim recordar a data d’avui la documentació necessària per poder tenir fringil.lids:  

Autorització excepcional de DGMNiB dels anys 2011 o 2009,  en cas de pèrdua d’aquesta documentació es pot demanar un certificat equivalen que s’expedeix en les oficines de la Direcció General del Medi Natural o Biodiversitat.

En cas de ocellaires de nova fornada, tindran que  esperar nous esdeveniments.