miércoles, 26 de septiembre de 2012

CINQUÈ CAPÍTOL. QUARTA COMPAREIXENÇA.


NOTA ACLARATORIA A DIA D’AVUI


Estava cantat, el 21 de setembre, ja avançàvem que la nova situació creada a Catalunya podria fer variar la nostra situació, com així ha estat. Amb l’anunci d’eleccions pel 25 de Novembre 2012, aquest cap de setmana hi haurà dissolució del Parlament i com a conseqüència totes les lleis es paralitzaran, entre elles la nostra, i per tant per el seu debat, ja veurem el parlament que  ens trobarem en el nou any 2013. Només ens queda esperar, a dia d'avui, que el Departament redreci la situació amb tot allò que encara és possible.
Ens hem preguntat si era interessant seguir amb les exposicions de les persones citades per  la comissió per poder desenvolupar la nova llei 2/2011 de 15 de novembre, però tenint en compte que encara que les persones puguin canviar, es més que probable que molts arguments es repetiran, per tant  continuarem amb el resum de les diferents actuacions.

NOVES COMPAREIXENÇES 
La primera actuació, d’aquesta quarta compareixença de la comissió d’Agricultura , va córrer a càrrec de Cristina Sánchez, en nom Birdlife Catalunya.
En nom de Birdlife va ressaltar tres aspectes del nou Projecte de Llei:

1.- Treure els fringil.lids com Annex espècies protegides --Llei protecció animal- i que segons el seu parer  a data d’avui no hi havia cap criteri científic que aconsellava descatalogar les mencionades espècies.

Hem tot va reconèixer que ni a Europa ni Espanya, aquestes espècies estan protegides ni son cinegètiques - espècies que és poden caçar-. Per acabar afirmant que si la finalitat, era la cria en captivitat, el més fàcil hauria estat com s’havia fet fins la data, o sigui expedint autoritzacions excepcionals. 
2.- Captura de femelles. Necessària  per aconseguir una població viable per la cria en captivitat.
3.- Eliminació mètode de captura vesc.  
Va denunciar que  no tenia cap sentit autoritzar la captura dels fringil.lids – pinsà, verdum, cadernera i passarell – l’any 2011, si al mateix Departament no podia oferir en aquets moments cap tipus de resultats sobre els ocells utilitzats per la cria, ja que no s’avia fet cap tipus de seguiment. També va denunciar la voluntat que tenia el departament de autoritzar noves captures per aquest 2012. 
I com a conclusió va afirmar que Birdlife s’oposaven a la captura d’aquest fringil.lids, mentre no hi hagesin estudis rigorosos de congènitivitat –existent a la naixença- , i sobre la cria, amb els corresponents càlculs sobre poblacions mínimes per poder portar a bon port el projecte.
Escoltats  els seus arguments, la pregunta que ens fem tots, és quins criteris es van seguir per protegir aquestes aus? Si en la resta d’Espanya no estaven protegides.


A continuació va prendre la paraula el Sr. Mañosa com a responsable ICO ( Institut Català Ornitologia).
Va donar una visió general del problema des de la perspectiva del ICO.
Va voler deixar clar que no s’oposaven a l’activitat ocellaire, ni tampoc a la captura de fringil.lids, sempre que no sigui possible  cap altre alternativa viable i sempre que les captures no afectin a l’estat de conservació de l’espècie. Va parlar de topalls –llindars- que no es podien sobrepassar. També que  la captura de femelles –fins ara no autoritzat-  tenia que ésser molt restringit i  només per fer els estudis de la viabilitat de la cria en captivitat , només a entitats i persones acreditades que faixin l’estudi.
Estan totalment d’acord a que s’investigui sobre mètodes alternatius com la cria en captivitat encara que reconeix que com a mètode alternatiu també presenta la seva problemàtica.
També va parlar sobre el mètode de captura amb vesc, i per els estudis que disposen no és un mètode selectiu al 100%, encara que es va mostrar disposats a fer els estudis que calguin.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.